لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز ششم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز   لغات بخش 6   1 . المُغْضِيَة: چشم پوشى كننده بر كارهاى قبيح و زيان بار. 2 . اِعْتَضْتُم: عوض كرديد، ظاهر و محكم قرآن را با تأويل خود عوض كرديد. 3 . غِبَّهُ: عاقبت و سرانجام بد او. 4 . وَبيلاً: […]

لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز پنجم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز   لغات بخش 5   1 . لا اُدْلِى بِجَوابِك: در پاسخ تو دليل و برهان نمى ‏آورم. 2 . قَلَّدُونى: قلاده ى مسئوليّت را به گردن من انداختند، آن‏چه را من احساس وظيفه كردم. 3 . مَكابر: انكار كننده و عنادگر. 4 […]

لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز چهارم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز   لغات بخش 4   1 . وَزَّعَ: تقسيم و توزيع كرد. 2 . اَزاحَ: از بين برد، دور كرد. 3 . مُبْطِلينَ: باطل گرايان، جمع مبطل: باطل‏ گرا. 4 . الغابِرينَ: آيندگان تا روز قيامت. 5 . سَوَّلَتْ: زيبا نشان دادن، نفس […]

لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز دوم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز   لغات بخش 2   1 . الرائِد: راهنماى مردم در پيدا كردن علف و آب باران. 2 . فَاَهْجَرْتِ: مارا ترك كردى، از ما دورى كردى. 3 . عَقار: مستغلات، زمين. 4 . حاوَلْتِهِ: آن‏ چه در پى آن هستى. 5 . […]

لغات خطبه‌ى فدك – لغات فراز هفدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز   لغات بخش 17   1 . خامَرَتْكُم: وجود شما را فرا گرفته است (از لغت خمير و خمر). 2 . الغَدْرَة: ضدّ الوفاء: جفا و بی وفايى. 3 . اِسْتَشْعَرَتْها: پوشيد، آن را به بدن چسبانيد، جفا دل ‏هاى شمايان را گرفته […]

لغات خطبه‌ى فدك – لغات فراز شانزدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز   لغات بخش 16   1 . اَخْلَدْتُم: تكيه كرديد و متمايل شديد به آسايش طلبى دنيا. 2 . الخَفْض: وسعت بخشيدن به زندگى و راحت طلبى به وسيله‏ ى ترس و درگيرى، دورى از تكاليف. 3 . الدَعَة: آرامش و راحتى و […]