بيعت مردم پس از خطابه

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

بيعت مردم پس از خطابه

 

براى آن‌كه رسميت مسئله محكم‌تر شود، و آن جمعيت انبوه بتوانند مراسم بيعت را بطور منظم و برنامه ريزى شده‌اى انجام دهند، پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله پس از فرود از منبر دستور دادند تا دو خيمه برپا شود. يكى را مخصوص خود قرار دادند و در آن جلوس فرمودند، و به اميرالمؤمنين عليه‌السلام دستور دادند تا در خيمه‌ى ديگر جلوس نمايد، و امر كردند تا مردم جمع شوند. پس از آن مردم دسته دسته در خيمه‌ى پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله حضور مى‌يافتند و با آن حضرت بيعت نموده و تبريك و تهنيت مى‌گفتند. سپس در خيمه‌ى مخصوص اميرالمؤمنين عليه‌السلام حاضر مى‌شدند و به عنوان امام و خليفه‌ى بعد از پيامبرشان با آن حضرت بيعت مى‌كردند و به عنوان ‘اميرالمؤمنين’ بر او سلام مى‌كردند، و اين مقام والا را تبريك مى‌گفتند.
برنامه‌ى بيعت تا سه روز ادامه داشت، و اين مدت را حضرت در غدير اقامت داشتند. اين برنامه چنان حساب شده بود كه همه‌ى مردم در آن شركت كردند.
بسيار بجاست به قطعه‌ى جالبى از تاريخ اين بيعت اشاره كنيم:
اولين كسانى كه در غدير با اميرالمؤمنين عليه السلام بيعت نمودند و خود را از ديگران جلو انداختند همان‌هايى بودند كه زودتر از همه آن بيعت را شكستند و پيش از همه پيمان خود را زير پا گذاشتند. آنان عبارت بودند از: ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه و زبير، كه بعد از پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله يكى پس از ديگرى رو در روى اميرالمؤمنين عليه‌السلام ايستادند. جالب‌تر اين‌كه عمر بعد از بيعت اين كلمات را بر زبان مى‌راند:
‘افتخار برايت باد، گوارايت باد اى پسر ابى‌طالب، خوشا به حالت اى اباالحسن، اكنون مولاى من و مولاى هر مرد و زن مؤمنى شده‌اى’!
نكته‌ى ديگرى كه بار ديگر چهره‌ى دو رويان را روشن ساخت اين بود كه پس از امر پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله همه‌ى مردم بدون چون و چرا با اميرالمؤمنين عليه السلام بيعت كردند، ولى ابوبكر و عمر- با آن‌كه پيش از همه خود را براى بيعت به ميان انداخته بودند- قبل از بيعت به صورت اعتراض پرسيدند: آيا اين امر از طرف خداوند است يا از طرف رسولش “يعنى: از جانب خود مى‌گويى”؟ حضرت فرمود: ‘از طرف خدا و رسولش است.
آيا چنين مسئله‌ى بزرگى بدون امر خداوند مى‌شود ‘؟ و نيز فرمود: ‘ آرى حق است از طرف خدا و رسولش كه على اميرالمؤمنين است’.
پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله دستور دادند تا زنان هم با آن حضرت بيعت كنند و به عنوان ‘اميرالمؤمنين’ سلام كنند و به حضرتش تبريك و تهنيت بگويند، و اين دستور را درباره‌ى همسران خويش مؤكد داشتند.
براى اين منظور دستور دادند تا ظرف آبى آوردند، و پرده‌اى بر روى آن زدند بطورى كه زنان در آن سوى پرده با قرار دادنِ دستِ خود در آب، و قرار دادنِ اميرالمؤمنين عليه السلام دست خود را در سوى ديگر با آن حضرت بيعت كنند؛ و بدين صورت بيعت زنان هم انجام گرفت.
يادآورمى شود كه بانوى بزرگ اسلام حضرت فاطمه‌ى زهرا عليهاالسلام از حاضرين در غدير بودند. همچنين كليه همسران پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله و اُم‌هانى خواهر اميرالمؤمنين عليه‌السلام و فاطمه دختر حضرت حمزه و اسماء بنت عميس در آن مراسم حضور داشتند.
 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

سه × سه =