تدوين كتب شعر غدير

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

تدوين كتب شعر غدير

 

مؤلفانى اقدام به جمع آورى و تدوين اشعار مربوط به غدير كرده‌اند و اين اسناد ادبى غدير را به صورت مجموعه‌هاى تنظيم يافته ارائه نموده‌اند.
برخى از اين كتاب‌ها مستقلاً درباره‌ى اشعار غدير است كه نمونه‌هايى از آن‌ها نام برده مى‌شود:
1. الغدير فى الكتاب و السنة و الأدب، علامه امينى.
2. شعراء الغدير، مؤسسة الغدير، بيروت.
3. الغدير فى الأدب الشعبى، حسين بن حسن بهبهانى.
4. غديريات، علامه امينى، برگزيده از الغدير.
5. الغديرية، شيخ ابراهيم كفعمى.
6. غديريات هادفة، سيد طالب خرسان.
7. غدير در شعر فارسى، سيد مصطفى موسوى گرمارودى.
8. سرود غدير، علامه سيد احمد اشكورى، 2 جلد.
9. شعراى غدير از گذشته تا امروز، محمد هادى امينى، 10 جلد.
10. غدير در شعر فارسى از كسائى مروزى تا شهريار تبريزى، محمد صحتى سردرودى.
11. پاسداران حماسه‌ى غدير، پرويز عباسى.
12. بيعت با خورشيد، اداره‌ى ارشاد خراسان.
13. در ساحل غدير، احمد احمدى بيرجندى.
14. گلبانگ غدير، محمد مهدى بهداروند.
15. دريا در غدير، ثابت محمودى.
16. خطبة الغدير، محمد حسين صغير اصفهانى.
17. خطبه ى غدير خم، عباس جبروتى قمى.
18. خطبه ى غديريه، عاصى محمد ميرزا.
19. غديريه، ملا مسيحا.
20. غديريه، ملا محمد جعفر.
21. مهر آب خم، سيد على رضوى.
22. يك جرعه از غدير، شعراى قم.
23. صهباى غدير، شعراى هند.
24. ترانه ى غدير، سيد محمد رضا ساجد زيد پورى.
 

……….عنوان مقاله‌ی بعدی می‌باشد.

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

سیزده + دوازده =