تشكيل لشكر سقيفه

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

غدير در برابر سقيفه

 

در حالى كه غدير بيابان وسيع و مستعدى براى سخنرانى پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله بود، ولى از همان روز كه خطابه‌ى غدير در آن ايراد شد ميدان جنگ سقيفه و غدير نيز آغاز شد. سَرلشكران سقيفه در حالى كه مقابل منبر غدير نشسته بودند با دندان‌هاى تيز، غدير و غديريان را تهديد مى‌كردند، و به فرماندهان و وفاداران‌شان هشدار و آماده باش مى‌دادند، و حتى به صاحب غدير ناسزا مى‌گفتند.
 

تشكيل لشكر سقيفه

بنيان‌گذاران سقيفه مقارن ماجراى غدير، پيمان‌نامه‌ى نظامى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى امضا كردند و به كار نظام دادن لشكر خود پرداختند.
آن‌ها چنان در اين كار سرعت عمل به خرج دادند كه در يك چشم به هم زدن هفتاد روزه، با لشكر عظيمى بر در خانه‌ى صاحب غدير ريختند و آن را به آتش كشيدند.
آنان با ضرب و شتم وارد خانه شدند، و پيشگامان دفاع از غدير يعنى فاطمه و محسن عليهماالسلام را به شهادت رساندند و طناب برگردن صاحب غدير افكندند و با اين هجوم وحشيانه بر غديريان به خيال خام خود فاتحه‌ى غدير را خواندند.

مقاومت غدير در برابر سقيفه عنوان مقاله‌ی بعدی می‌باشد.

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

پنج × 2 =