جمع آورى ساير فرمايشات پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در غدير

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

جمع آورى ساير فرمايشات پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در غدير

 

لازم به تذكر است كه در بعضى روايات كه قطعه‌اى از خطبه يا واقعه‌ى غدير نقل شده مطالبى به چشم مى خورد كه در متن خطبه‌ى كامل وجود ندارد.
اين موارد شامل اقرارهايى است كه پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله از مردم گرفته و سؤالاتى كه مردم پرسيده اند و آن حضرت بيان فرموده است.
همچنين خبر دادن آن حضرت از نزديكى رحلت خود و نيز يادآورى سوابق خود با مردم و تذكر روز قيامت و پاسخ‌گويى درباره‌ى غدير است، كه در پايان بخش دوم مفصلاً ذكر شد. درباره‌ى اين موارد چند احتمال وجود دارد:
اول؛ چون حضرت در مكه و عرفات و مِنى چند بار خطبه‌هايى ايراد فرموده‌اند؛ لذا همه‌ى آن‌ها به عنوان سخنان حضرت در حجة الوداع در نظر راويان بوده و احياناً قطعه‌اى از آن‌ها به عنوان گوشه‌اى از خطبه‌ى غدير نقل شده است.
دوم؛ مطالبى كه در متنِ كامل نيست، احتمالاً قبل از خطبه و يا بعد از آن در اجتماع هاى كوچك‌تر مردم انجام گرفته است، چه آن‌كه حضرت سه روز در منطقه‌ى غدير توقف داشتند و مسلماً در طول آن ايام سخنان بسيارى بر زبان مبارك‌شان جارى شده است.
سوم؛ چون اصل خطبه مقصود ناقل بوده، اين فرازها را كه به صورت سؤال و جواب است از متن حساب نكرده و فقط متن سخنرانى را ذكر كرده است.
چهارم؛ به عنوان خلاصه‌اى از فرمايشات پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله در غدير، مطالبى از متن خطابه با مطالبى مربوط به قبل و بعد خطبه، به صورت مركب و مخلوط نقل شده است.
به هر حال در تنظيم خطبه فقط نسخه‌هايى كه خطابه‌ى مفصل غدير را به صورت متن واحد نقل كرده‌اند با يك‌ديگر مقابله شده است.
ساير فرمايشات حضرت در غدير جداگانه دسته‌بندى شده و در پايان بخش دوم كتاب ذكر شد.
 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

1 × پنج =