فراز یازدهم خطابه ی غدیر – متن فارسی

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

101. هان مردمان! شمار شما بیش از آن است كه در یك زمان با یك دست، با من بیعت كنید؛ از این روى خداوند عزّوجلّ دستور فرموده كه از شما اقرار زبانى گیرم و پیمان سرپرستى على امیرالمؤمنین را محكم كنم و نیز بر امامان پس از او كه از نسل من و اویند؛ چرا كه گفتم: فرزندانم از نسل اویند.

102. پس همگان بگویید: البتّه كه سخنان تو را شنیده، پیروى مى‌كنیم و از آن خشنود و بر آن گردن گذاریم و بر آن چه از سوى پروردگارمان و پروردگار تو در امامت امام‌مان على امیرالمؤمنین و دیگر امامان – از صلب او – به ما ابلاغ كردى، با تو پیمان مى‌بندیم؛ پیمانى با دل و با جان و با زبان و دستان‌مان. با این پیمان زنده‌ایم و با آن خواهیم مرد و با این اعتقاد برانگیخته مى‌شویم و هرگز آن را دگرگون نكرده، شكّ و انكار نخواهیم داشت و هرگز از عهد خود برنگشته، پیمان نشكنیم. (اى رسول خدا!) ما را به فرمان خدا پند دادى درباره‌ى على امیرمؤمنان و امامان پس از او، فرزندانت از نسل او، حسن و حسین و پیشوایان پس از آن دو كه خداوند برپای‌شان كرده. اینك براى آنان عهد و پیمان از ما گرفته شد، از دل‌ها و جان‌ها و زبان‌ها و درون‌ها و از دستان‌مان. هر كس توانست با دست، وگرنه با زبان بیعت نمود. دیگر پیمان نخواهیم شكست و خداوند دگرگونى از ما نبیند و از این پس فرمان تو را به نزدیك و دور از فرزندان و خویشان خواهیم رساند و خداوند را بر آن گواه گیریم و او بر گواهى كافى است و تو نیز بر ما گواه باش.

103. هان مردمان! اكنون چه مى‌گویید؟ البتّه خداوند هر صدایى را مى‌شنود و بر اسرار دل‌ها آگاه است. هر آن كس كه هدایت پذیرد، به خیر خویش پذیرفته و آن‌كه گمراه شد، به زیان خود رفته.
(زمر / ۴١) و آن كس كه بیعت كند، حتماً با خداوند پیمان بسته كه دست خدا بالاى دست آن‌هاست.(فتح / ١٠)

104. هان مردمان! آنك با خداوند بیعت كنید و با من پیمان ببندید و با على امیرمؤمنان و حسن و حسین و با امامان از نسل آنان كه پس از ایشان خواهند بود. امامانى كه فرمانى پایدار در دنیا و آخرت‌اند. خداوند مكّاران را تباه مى‌كند و به باوفایان، مهر مى‌ورزد. هر كس پیمان شكند، البتّه به زیان خود گام نهاده و آن كه بر عهدش پابرجا ماند، به زودى خدا او را پاداش بزرگى خواهد داد. (فتح / ١٠)

105. هان مردمان! بگویید هر آن‌چه به شما گفتم و به على با لقب امیرالمؤمنین سلام كنید و اكنون بگویید: شنیدیم و فرمان مى‌بریم. پروردگارا! آمرزشت خواهیم و به سوى توست بازگشت. (بقره / ٢٨۵)و بگویید: تمام ستایش و سپاس، خدایى راست كه ما را به این راه هدایت فرمود و گرنه راه نمى‌یافتیم و البتّه فرستادگان پروردگارمان به درستى آمده‌اند. (اعراف / ۴٣)

106. هان مردمان! برترى‌هاى علىّ‌بن‌ابى‌طالب نزد خداوند عزّوجلّ – كه در قرآن نازل فرموده – بیش از آن است كه من یك باره برشمارم؛ پس هر كس از مقامات او خبر داد و آن‌ها را شناخت، او را باور كنید.

107. هان مردمان! فرمان بردار از خدا و فرستاده‌ى او (احزاب / ٧١) و از على و امامان كه نام بردم، به رستگارى بزرگى دست یافته است. (احزاب / ٧١)

108. هان مردمان! سبقت‌جویان به بیعت و پیمان و سرپرستى او و سلام كنندگان بر او با لقب امیرالمؤمنین، رستگاران‌اند و در بهشت‌هاى پُر بهره خواهند بود.

109. هان مردمان! آن چه خدا را خشنود مى‌كند بگویید و اگر شما و تمامى زمینیان كفران ورزند، خدا را زیانى نخواهد رسید. (آل عمران / ١۴۴)

110. خداوندا! بیامرز ایمان آورندگان به آن چه را ادا كرده و فرمان دادم و بر انكاركنندگان كافر، خشم گیر!

والحمدللَّه ربّ العالمین.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

19 − پانزده =