قرآن در خطابه‌ی غدیر

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

قرآن  در خطابه‌ی غدیر

 

در خطابه‌ى غدير، چهار جنبه‌ى اساسى درباره ى قرآن آمده است:
الف. منزلت قرآن:
1. قرآن يادگار و نشانه‌ى پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله در ميان مسلمين است.
2. قرآن ثقل اكبر “در ‘انّى تاركٌ فيكم الثقلين'” است و از ثقل اصغر خبر مى‌دهد.
ب. مطالعه‌ى قرآن:
1. در قرآن تدبّر و دقت نماييد و آيات آن را بفهميد.
2. در محكمات قرآن نظر كنيد و متشابهات آن را ترك نماييد.
ج. تفسير قرآن:
1. مفسّر قرآن و بيان كننده‌ى باطن آن فقط اهل‌بيت عليهم‌السلام هستند.
2. اهل‌بيت عليهم‌السلام خليفه و جانشين پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله در تفسير قرآن و كسانى هستند كه به امضاى آن حضرت چنين حقى دارند.
د. رابطه‌ى قرآن با اهل‌بيت عليهم‌السلام:
1. قرآن با اهل‌بيت عليهم‌السلام موافق است و از ايشان جدا نمى‌شود.
2. هر يك از اين دو درباره‌ى ديگرى خبر مى‌دهد.
3. فضائل اميرالمؤمنين عليه‌السلام را خداوند در قرآن نازل كرده است.
4. قرآن مى‌گويد كه امامان از فرزندان پيامبر و على عليهماالسلام هستند.
 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

یازده − شش =