قیافه‌های ظاهر فریب سقیفه در برابر غدیر

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

قيافه‌هاى ظاهر فريب سقيفه در برابر غدير

 

از سوى ديگر سقيفه نمايان در قيافه‌هاى ظاهر فريب ظاهر شدند كه كمر اجتماع در مقابل آن خم شد. بار اول همسر پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله در ميدان جنگ در برابر على عليه‌السلام ظاهر شد، در حالى كه طلحه و زبير دو صحابى پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله نيز در كنار او بودند.
حضور زن در ميدان جنگ از يك سو و همسر پيامبر بودن از سوى ديگر براى عوام فريبى راه شكننده‌اى بود و تأثير به سزائى هم داشت، ولى دختر مؤسس سقيفه بودن و سابقه‌هاى شومى كه از جاسوسى براى پدر در حيات و پس از رحلت پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله در پرونده داشت معرف خوبى براى نمايندگى او از سقيفه در مقابل غدير بود.
بار دوم به بهانه‌ى قتل عثمان، آخرين نماينده‌ى تام الاختيار سقيفه كه با نقشه‌ى صاحب سقيفه انتخاب شد. معاويه و بقاياى سقيفه حزب واحدى تشكيل دادند و به عنوان خونخواهى خليفه‌ى مقتولِ سقيفه پرچم بَرافراشتند. پيراهن سقيفه را بر منبر دمشق كه پايه‌هاى سقيفه در آن محكم شده بود آويختند و عناوينى از قبيل خال المؤمنين و كاتب وحى را هم زيور آن نمودند و به جنگ غدير آمدند. غديريان نيز آن‌چنان كه بايد خود را نشان دادند و به دست نيروهاى فداكار و ريشه دار خود چون عمار و اويس قرنى و مالك اشتر چنان حماسه‌هايى آفريدند كه نقش طلايى غدير را بر آسمان تاريخ حك نمودند. بار سوم كج فكران نهروانى كه در واقع مولود سقيفه بودند و آرمان خودرأيى وعدم اطاعت از امام معصومِ منصوب از جانب پروردگار را همچون اهل سقيفه بر دوش مى كشيدند به ميدان غدير آمدند.
پس از آن، شهادت صاحب غدير با شمشيرى كه آب طلائى از اسم اسلام بر آن داده بودند و زهرى از ناب سقيفه بر تيغ آن كشيده بودند، براى سقيفيان آغاز راهى براى ذبح غدير به نظر مى‌آمد.
 

حيات حقيقى غدير عنوان مقاله‌ی بعدی می‌باشد.

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

سه × 5 =