لشكر اسامه

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لشكر اسامه

 

پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله به عنوان آخرين مقابله با اقدامات منافقين و براى خالى نمودن مدينه از وجود آنان بعد از وفات خود، لشكرى را تحت فرماندهى اسامة بن زيد ترتيب داد و چهار هزار نفر از منافقين را با اسم و مشخصات بطور معين نام برد و دستور داد اين عده حتماً بايد در اين لشكر حاضر باشند و هر چه زودتر به سوى روميان در سرزمين شام حركت كنند. در ميان اين عده بر ابوبكر و عمر و حضور آن‌ها در لشكر تأكيد خاصى داشتند، و تأكيدات حضرت از قبيل لعنتِ متخلفين و عجله در حركت لشكر بسيار قابل توجه بود. البته در مقابل اين اقدام حضرت، منافقين كارشكنى‌هاى بسيارى مى كردند و هر يك به بهانه‌اى به مدينه باز مى‌گشتند.و آن‌قدر حركت لشكر را به تأخير انداختند تا پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله از دنيا رحلت نمود، و آنان اجراى نقشه‌هاى خود را براحتى شروع كردند.
 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

5 × 3 =