لغات خطبه‌ى فدك – لغات فراز اول

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 1

 

1 . اَجْمَعَ: تصميم نهايى گرفت، عزم خود را جزم كرد.
2 . لاَثَتْ: پيچيد، بست.
3 . خِمارَها: سرپوش او، روسرى او.
4 . لُمَّةٍ: جماعت، جمع رفقا، همراه.
5 . حَفَدَتِها: ياران او، خويشاوندان او، خدمت گزاران.
6 . تَطَأُ: گام مى نهاد.
7 . ذُيُولَها: بخش پايين، پايين پيراهن يا چادر.
8 . اَدْراعَها: جمع دِرع: زره، پيراهن زن.
9 . ماتَخْرِمُ ـ خَرَمَ: كم نداشت، (مثل راه رفتن او بود).
10 . حَشْدٍ: گروه، جماعت.
11 . فَنِيطَتْ دُونَها: آويخته شد نزديك او.
12 . مُلاءَة: پرده، ملافه.
13 . اَنَّتْ: ناله زد.
14 . ذَرَفَتْ: اشك جارى شد.
15 . اِرْتَجَّتْ: به خروش آمد، هيجان يافت.
16 . نَشِيجُ الْقَوْمِ: ناله و زارى، شور و فغان مردم.
17 . هَدَأَتْ: آرام گرفت.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

19 − 12 =