لغات خطبه‌ى فدك – لغات فراز پنجم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 5

 

1 . السّاطِع: درخشنده، بلند، ابتداى سپيده ى صبح.
2 . اللاّمِع: درخشنده ى زياد، نورانى.
3 . مُدِيم: ادامه دهنده، پى گير.
4 . مُغْتَبِطَة: آرزو بردن به حال كسى بدون آن‏كه زوال را از وى بخواهد، در مقابل حسد كه زوال را براى ديگران آرزو مى كند.
5 . عَزائِمُه: جمع عزيمه: تصميم قطعى مفروض واجب.
6 . المُفَسَّرَة: تفسير شده، بيان شده، بيان مقصود.
7 . الُمحَذَّرَة: تحذير شده، باز داشته شده.
8 . الجالِيَة: روشن و آشكار.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

نوزده − 11 =