لغات خطبه‌ى فدك – لغات فراز یازدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 11

 

1 . اُبْتَزُّ: از لغت بزّ: گرفتن مال به قهر و غلبه و جفا، آيا ارث من به قهر و غلبه گرفته مى شود.
2 . فَرِيّاً: از لغت افتراء: دروغ، كار تازه و بى سابقه.
3 . فَدُونَكَها: اسم فعل است، بگير، و ضمير مفعول به فدك بر مى گردد.
4 . مَخْطُومَة: از لغت خطام، افسار و زمام كه فرو مى كنند در بينى شتر كه آن را بكِشند.
5 . مَرْحُولَة: از لغت رَحَلَ: پالان شتر، مانند زين براى اسب، زين كرده.
6 . مَزْمومَة: زمام و افسار زده، لجام كرده.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

یک + هفده =