لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز دهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 10

 

1 . الحَوْراء: حوريه.
2 . رُبِّيَتْ: پرورش يافته بود.
3 . حُجُور: آغوش ها.
4 . تَداوَلَتْها: دست به دست دادند.
5 . نَمَت: رشد كرده بود.
6 . سادَةُ الشُّبانَ: آقاى جوانان، سرور جوانان.
7 . عَدِيلَة: هم وزن، هم سنگ.
8 . حَلِيلَة: همسر و حلال شده.
9 . لَيثُ الاْقْران: شير هم زادان.
10 . القُرّ: سرما.
11 . فَيُوَسِّدُها: متكاى او قرار مى داد، بالش او مى نمود.
12 . يَلْحَفُهَا: لحاف قرار مى داد، روانداز مى نمود.
13 . رُوَيْدًا: مهلت و فرصت بدهيد.
14 . بِمَرْأَى: در ديدگاه.
15 . لِغَيِّكم: براى گمراهيتان.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

14 − نه =