لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز یازدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 11

 

1 . وَلَّت: پشت كرد و رفت.
2 . بِرِدَّتِها: با خشم، ترش رويى، تندى.
3 . اِليكَ عَنِّى: از من دور شو.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

2 + 7 =