لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز پانزدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 15

 

1 . اِحْتَنَكوا: دست يافتند در آن، اموالشان را خوردند.
2 . الذُّنابِى: دُم‏ هاى مردم، مردمان پست.
3 . القَوادِم: پيشتازان، جلوداران.
4 . الحَرُون: باز ايستادگان.
5 . القاحِم: شجاعان و دانايان و بی ‏پروايان در اقدام.
6 . العَجُزْ: ناتوانان.
7 . الكاهِل: بزرگ و تنومند قوم كه در سختى‏ ها فعاليت دارند.
8 . مَعاطِس: بينى ها، جاى عطسه.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

11 − هفت =