لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز شانزدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 16

 

1 . لَقِحَت: فتنه باردار شده.
2 . فَنَظِرَة: انتظار و مدتى كم، مهلت اندك.
3 . رَيْثَما: به مقدار و اندازه ى رسيدن به نتيجه.
4 . طِلاعَ الْقَعْب: پُرى ـ قَعب: كاسه ى بزرگ، پُرى هرچيزى به اندازه ‏ى سير آبى يك نفر.
5 . دَماً عَبِيطاً: خون تازه.
6 . ذُعافاً: زهر، هر هلاك كننده ى سريع.
7 . مُمْقِراً: تلخ، كشنده.
8 . التالُون: آيندگان.
9 . غِبّ: عاقبت كار، آخر كار.
10 . جَأْشاً: قلب ‏هاى خود را براى فرود آمدن بلا آماده كنيد.
11 . صارِم: شمشير بُرّان.
12 . غاشِم: ستمكار، مستبد.
13 . فَيْئَكم: غنيمت، سايه، بازگشت، آن‏ چه نصيب مسلمانان از اموال كفار بدون جنگ حاصل مى شود.
14 . زَهِيدا: ارزان، ناقابل.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

شش + شش =