لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز هشتم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 8

 

1 . تَرِبَتْ: دستت به خير نرسد.
2 . رَفَأْتُ: مى چسبانيدم گسيختگى را.
3 . الخَرْق: شكاف، گسيختگى.
4 . رَتَقْتُ: پر مى كردم جاى خالى را.
5 . الفَتْق: شكاف، گسيختگى.
6 . كَفَّتِكَ: كفّه ى ترازوى مقام تو سبك مى شد.
7 . غَمْرَة: طغيان آب، شدت، گمراهى، رحمت.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

11 − 10 =