لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز نهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 9

 

1 . الرِعَة: از لغت ورع، حالت، شأن، كار.
2 . قالَة: پرگويى، بدگويى.
3 . اُمنِيَّة: آرزو كردن.
4 . ثُعالَة: روباه ماده.
5 . كَرُّوها: تكرار كنيد آن را.
6 . جَذَعَة: از نو، دوباره.
7 . هَرِمَت: پير شده، كهنه شده.
8 . كَأُمِّ طِحال: زنى بدكار در زمان جاهلى كه ضرب‏ المثل است. می گويند: زنا كننده تر از امّ طحال.
9 . لَبُحْتُ: راز را آشكار مى كردم.
10 . فَاغْدُوا: در بامداد بياييد.
11 . اَعطِياتِكُم: جمع عَطيّه: داده هايتان.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

5 × 5 =