معرفی برخی ترجمه‌های خطابه‌ی غدیر

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

ترجمه‌هاى خطابه‌ی غدير

 

‘خطابه‌ى غدير’ به صورت ترجمه‌ى فارسى و اردو و تركى و انگليسى، و نيز به صورت شعر عربى و فارسى و اردو و تركى، به طور مكرر برگردانده شده و بسيارى از آن‌ها بچاپ رسيده است. ذيلاً به مواردى از نثر و نظم خطابه اشاره مى‌نماييم:
ترجمه‌ى خطابه‌ى غدير به زبان فارسى اولين بار در قرن ششم هجرى توسط عالم بزرگ شيخ محمد بن حسين رازى در كتاب ‘نزهة الكرام’ انجام گرفته و عيناً در كتاب مزبور به چاپ رسيده است.
از ترجمه‌هاى فارسى خطابه به سه عنوان چاپى اشاره مى‌شود:
1. خطابه‌ى پيامبر اكرم صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله در غدير خم، تأليف مرحوم استاد حسين عمادزاده اصفهانى. اين ترجمه به صور مختلف بچاپ رسيده كه گاهى با متن عربى و زيرنويس فارسى، و گاهى به صورت ترجمه‌ى فارسى جداگانه است. همچنين به صورت كتابى مفصل تحت عنوان ‘پيامى بزرگ از بزرگِ پيامبران’ منتشر شده است.
2. غديريه، تأليف ملا محمد جعفر بن محمد صالح قارى.
3. غدير پيوند ناگسستنى رسالت و امامت، تأليف مرحوم شيخ حسن سعيد تهرانى.
از ترجمه‌هاى اردوى خطابه به سه عنوان چاپى اشاره مى‌كنيم:
1. غدير خم اور خطابه‌ى غدير، تأليف علامه سيد ابن الحسن نجفى، كه در كراچى چاپ شده است.
2. حديث الغدير، تأليف علامه سيد سبط الحسن جايسى، كه در هند چاپ شده است.
3. حجة الغدير فى شرح حديث الغدير، كه در دهلى چاپ شده است.
ترجمه ى تركى آذرى خطابه‌ى غدير با عنوان ‘غدير خطابه سى’ از روى كتاب حاضر انجام شده است.
از ترجمه‌هاى انگليسى خطابه‌ى غدير به سه عنوان اشاره مى شود:
1. ?What happend in Qadir “واتْ هَپِنْدْ اينْ غدير”، كه از روى خطابه‌ى غدير در كتاب حاضر انجام شده است.
2. “The Last Two Khutbas Of The Last Prophet “PBUH “دِ لَسْتْ تُو خُوطْبازْ آوْ دِ لَسْتْ پِرافِتْ”، سيد فيض الحسن فيضى، كه در راولپندى پاكستان چاپ شده است.
3. The Last Sermon of Prophet Mohammad at Ghadir Khom “دِ لَسْتْ سِرْمُنْ آوْ پِرافِتْ محمد اَتْ غدير خم”، حسين بهانجى، كه در تانزانيا چاپ شده است.
نظم عربى ‘حديث غدير’ در كتاب شريف ‘الغدير’ تأليف علامه‌ى امينى جمع آورى شده است. طى يازده جلد اين كتاب، شعرهاى عربى ‘غدير’ به صورت جامعى تدوين گرديده است. همچنين كتاب ‘شعراء الغدير’ توسط مؤسسه ى الغدير بيروت در دو جلد تدوين شده است.
نظم فارسى خطابه‌ى غدير در كتاب هاى ‘سرود غدير’ تأليف علامه سيداحمد اشكورى، 2 جلد، ‘شعراى غدير از گذشته تا امروز’، تأليف دكتر شيخ محمدهادى امينى، 10 جلد، و ‘غدير در شعر فارسى از كسائى مروزى تا شهريار تبريزى’، محمد صحتى سردرودى جمع آورى شده است.
خطابه ى غدير به صورت نظم فارسى توسط عده اى از شعراى فارسى زبان انجام گرفته كه چهار عنوان چاپى ذكر مى شود:
1. خطبة الغدير، اثر مرحوم صغير اصفهانى، كه با همكارى مرحوم عمادزاده انجام گرفته است.
2. خطابه ى غديريه ى، اثر ميرزا رفيع، كه در سال 1313 قمرى در هند چاپ شده است.
3. ترجمه‌ى “منظوم” خطابه ى غدير خم، اثر ميرزا عباس جبروتى قمى.
4. غدير خم، اثر مرتضى سرافراز، كه در سال 1348 شمسى منتشر شده است. اين چند عنوان كتاب به عنوان نمونه ذكر شد، و براى اطلاع بيشتر به دو كتاب ‘الغدير فى التراث الاسلامى’ و ‘غدير در آئينه‌ى كتاب’ رجوع شود.
 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

2 × 2 =