مقالات پژوهشی – انسان به دنبال یک الگوست

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

الگو خواهی مطابق با فطرت انسان

 

اولین مسئله که فطری هست در انسان اینکه همیشه به دنبال یک الگو می گردد و خداوند با علم به وجود چنین  احساس فطری،  اول امام  را خلق نموده و بعد ما را خلق کرده است. اول شهردار آفریده است و بعد خیابان کشی کرده است. بشر، فرشتگان و جنیّان دنبال این هستند که خدارا چگونه عبادت کنند لذا دنبال الگو برای عبادت هستند. خدا قبل از اینکه موجودات را خلق کند اول الگو را آفریده است .
از شاهکارهای خطبه ی فدک اشاره به این مسئله است که گفته شده اخْتَارَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْتَبِلَهُ، وَ اصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْتَعَثَهُ‏، وَ سَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْجِبه  یکی از معانی امام ، مِسطَر است یعنی وسیله سنجش و ایجاد سطر و به خاطر همین  است که خدا بر حجت خود اسم امام و خلیفه گذاشته است.. خدا نمونه برتر آفریده است.
امام نمونه برتر است. زندگی، جهات مختلفی دارد که دین به آن ها می پردازد. گفتیم که دین اسمش عالم تشریع است. رونمای  هستی که اسمش عالم تکوین است و هر دو به صورت هرم هستند که راس هرم خداست و توحید . در آفرینش اعتقاد ما به گونه ایست که  توحید در دین و بعد ، نبوت و امامت و پائین تر در قاعده احکام و اخلاق قراردارد. خود وجود امام هم هرمی است که  امام در راس آن است و اصل این  هرم ، تبعیت، تقلید و پیروی است. هر قدر مردم عقل گرا باشند این مسئله را رد نمی کنند که انسان نیاز به الگو دارد لذا در تمام دنیا و در تمام سطوح ما الگو داریم .
 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

10 + دوازده =