مقالات پژوهشی – جشن غدیر

به نام خداوند همه  مِهر مِهر وَرز
 
 

غدیر؛ برترین عید

 
روز غدیر در واقع عید آل محمد علیهم السلام و روز جشن اهل بیت است، و به همین جهت تأكید خاصى از سوى ائمه علیهم السلام بر جشن گرفتن و اظهار سرور و شادى در این روز وارد شده است.
شخصى یهودى كه در مجلس عمر حاضر بود گفت: اگر آیه ى ‘الْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دینَكُمْ…’ “كه در روز غدیر نازل شده” در امت ما نازل شده بود ما روز نزول آن را عید مى گرفتیم! (1)
امام صادق علیه السلام مى فرماید: انبیاء بنى اسرائیل روزى را كه جانشینِ بعد از خود را تعیین مى كردند عید قرار مى دادند. ‘عید غدیر’ هم روزى است كه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله على علیه السلام را براى مردم منصوب فرمود…. (2)
بدون شك عید گرفتن غدیر به معناى زنده نگه داشتن آن روز تاریخى در دل هاى شیعیان و احیاى محتواى آن در مقابل دشمنان است، و به عنوان علامتى بزرگ بر صفحه ى تاریخ تشیع نقش بسته و نشان دائمى ولایت است.
 

عید غدیر در لسان پیامبر و امامان

ذیلاً احادیثى كه در فضیلت عید غدیر و اهمیت خاص آن در مقایسه با سایر اعیاد از لسان معصومین علیهم السلام وارد شده ذكر مى شود:

پیامبرصلی الله علیه و آله:

– روز غدیر خم افضل و بالاترین عیدهاى امت من است. [ 3] پیامبر صلى اللَّه علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت فرمود كه این روز را عید بگیرد، و فرمود: انبیاء هم چنین مى كردند و به جانشینان خود وصیت مى كردند كه این روز را عید بگیرند. [ 4 ]
 

امیرالمؤمنین علیه السلام:

– این روز روز عظیم الشأنى است. [ 5 ] در سالى كه عید غدیر با روز جمعه مقارن شده بود حضرت خطابه اى ایراد نمودند و ضمن آن مطالب زیادى درباره ى عید گرفتن غدیر فرمودند. از جمله فرمودند: ‘خداوند در این روز دو عید عظیم و بزرگ را براى شما جمع نموده است’. [ 6]
 

امام صادق علیه السلام:

– خداوند هیچ پیامبرى را نفرستاده مگر آنكه این روز را عید گرفته و حرمت آن را نگه داشته است. [ 7] – عید غدیر ‘عید اللَّه اكبر’ است، یعنى عید بزرگ خداوند است. [ 8 ] – عید غدیر خم از عید فطر و قربان و روز جمعه و روز عرفه افضل است، و نزد خداوند منزلت والاترى دارد. [9] – روز غدیر، روز شریف و عظیمى است… این روز، روزِ عید و شادى و سرور است. [10 ] – روز غدیر خم روزى است كه خداوند آن را براى شیعیان و محبّان ما عید قرار داده است. [ 11 ] – شاید گمان كنى كه خداوند روزى با حرمت تر از روز غدیر خلق كرده است! نه به خدا قسم، نه به خدا قسم، نه به خدا قسم! [ 12] – روز قیامت چهار روز را مانند عروس به پیشگاه الهى مى برند: عید فطر، عید قربان، روز جمعه، عید غدیر. ‘روز غدیر خم’ در مقابل عید قربان و فطر مانند ماه بین ستارگان است. خداوند تعالى بر غدیر ملائكه ى مقربین را موكل مى كند كه رئیس شان جبرئیل است، و انبیاء مرسلین را كه رئیس شان حضرت محمد صلى اللَّه علیه و آله است، و اوصیاء منتجبین را كه رئیس شان امیرالمؤمنین علیه السلام است، و اولیاء خود را كه رئیس شان سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هستند. اینان ‘غدیر’ را همراهى مى كنند تا آن را وارد بهشت نمایند. [ 13]
 

امام رضا علیه السلام:

– این روز، روز عیدِ اهل بیت محمد علیهم السلام است. [14] – هر كس این روز را عید بگیرد خداوند مالش را زیاد مى كند. [ 15] در روز عید غدیرى، حضرت عده اى از خواص اصحاب خود را براى افطار دعوت فرمود، و به منازل آنان هدایا و عیدى فرستاد، و درباره ى فضائل این روز سخنانى فرمود.[16]
 

امام هادى علیه السلام:

– روزِ غدیر روز عید است، و افضل اعیاد نزد اهل بیت علیه السلام و محبّان ایشان به شمار مى آید. [ 17]

جشن غدیر در آسمان ها

در آسمان ها روز غدیر را مى شناسند و آن را جشن مى گیرند. در این باره چهار حدیث ذكر مى نماییم:
 

غدیر، روز عهد معهود

امام صادق علیه السلام فرمود: نام عید غدیر در آسمان ها روز ‘عهد معهود’ است. [ 18 ]

غدیر، روز عرضه ولایت بر اهل آسمان ها:

امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند در روز عید غدیر ولایت را بر اهل آسمان ها عرضه كرد، و اهل آسمان هفتم در قبول آن از دیگران سبقت گرفتند. به همین جهت خداوند آسمان هفتم را به عرش خود مزین فرمود.
سپس اهل آسمان چهارم بر دیگران سبقت گرفتند، و خداوند آن را به بیت المعمور مزین فرمود.
سپس اهل آسمان اول سبقت گرفتند، و خداوند آن را به ستارگان مزین فرمود. [19 ]
 

ملائكه در جشن غدیر:

امام رضا علیه السلام فرمود: روز غدیر، روزى است كه خداوند به جبرئیل امر مى كند تا تختى از كرامت خود در مقابل بیت المعمور قرار دهد.
سپس جبرئیل بر فراز آن قرار مى گیرد و ملائكه از همه ى آسمان ها جمع مى شوند و بر پیامبر صلى اللَّه علیه و آله ثنا مى فرستند و براى شیعیان امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام و محبّان ایشان استغفار مى كنند. [ 20]
 

نثار فاطمه علیها السلام در جشن غدیر:

امام رضا علیه السلام از پدرش امام موسى بن جعفر علیه السلام از جدش امام صادق علیه السلام نقل مى فرماید كه فرمود: روز غدیر نزد اهل آسمان مشهورتر از اهل زمین است. خداوند تعالى در بهشت قصرى خلق فرموده كه بناى آن خشتى از نقره و خشتى از طلا است.
در آن قصر صد هزار اتاق سرخ رنگ و صد هزار خیمه ى سبز رنگ وجود دارد و خاك آن از مشك و عنبر است. در آن قصر چهار نهر جارى است: نهرى از شراب و نهرى از آب و نهرى از شیر و نهرى از عسل. در كناره هاى این نهرها درختانى از انواع میوه ها قرار دارد، و بر آن درختان طیورى هستند كه بدنهاى آنها از لؤلؤ و بالهایشان از یاقوت است و به انواع صداها مى خوانند.
روز غدیر كه فرا مى رسد اهل آسمانها وارد این قصر مى شوند و تسبیح و تقدیس و تهلیل مى گویند. آن پرندگان هم به پرواز در مى آیند و خود را به آب مى زنند، و سپس در آن مشك و عنبر مى غلطند. آنگاه كه ملائكه جمع شدند بار دیگر به پرواز در مى آیند و آن عطرها را بر آنان مى پاشند.
ملائكه در روز غدیر ‘نثار فاطمه علیهاالسلام’ [ نثار فاطمه علیهاالسلام همان میوه هاى درخت طوبى است كه در شب زفاف حضرت، به امر الهى از آن درخت در آسمانها پخش شد و ملائكه آنها را به عنوان یادگار برداشتند.21 ] را به یكدیگر هدیه مى دهند. وقتى آخرین ساعات روز غدیر فرا مى رسد ندا مى آید: ‘به مراتب و درجات خود برگردید كه به احترام محمد و على تا سال آینده در چنین روزى، از لغزش و خطر در امان خواهید بود’. [ 22]

منابع

1. الغدیر: ج 1 ص 283. عوالم: ج 3:15 ص 115 و 303.
2.بحارالأنوار: ج 37 ص 170.
3.عوالم: ج 3:15 ص 208.
4.عوالم: ج 3:15 ص 211.
5.عوالم: ج 3:15 ص 209.
6.عوالم: ج 3:15 ص 208.
7.عوالم: ج 3:15 ص 214.
8.عوالم: ج 3:15 ص 211.
9.عوالم: ج 3:15 ص 210 و 211 و 212.
10.عوالم: ج 3:15 ص 213. الیقین: ص 372 باب 132.
11.عوالم: ج 3:15 ص 213.
12.عوالم: ج 3:15 ص 215.
13.عوالم: ج 3:15 ص 212.
14.عوالم: ج 3:15 ص 223.
15.عوالم: ج 3:15 ص 223.
16.عوالم: ج 3:15 ص 221.
17.عوالم: ج 3:15 ص 226.
18.عوالم: ج 3:15 ص 214.
19.عوالم: ج 3:15 ص 224.
20.عوالم: ج 3:15 ص 222.
21.بحار الانوار: ج 43 ص 109.
22.بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3:15 ص 221.

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

11 + 6 =