مقالات پژوهشی – مؤلفین خطابه‌ی غدیر

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
 

مؤلفین خطابه ی غدیر

 
از مؤلفین مشهور چهارده قرن گذشته كه حدیث غدیرخم را نقل كرده‏ اند، مى ‏توان افراد زیر را معرفى كرد:
   1. خلیل بن احمد فراهیدى متوفاى 175 قمرى
2. على بن حسن طاطرى متوفاى حدود 200
3. ابوجعفر بغدادى متوفاى حدود 300
4. محمد بن جریر طبرى متوفاى 310
5. شیخ كلینى متوفاى 328
6. ابوالعباس ابن عقده كوفى متوفاى 333
7. حسن بن ابراهیم علوى نصیبى متوفاى حدود 350
8. على بن هلال مهلبى متوفاى 350
9. ابوبكر جعابى متوفاى 355
10. ابوطالب انبارى متوفاى 356
11. ابوجعفر محمد بن على بن دحیم شیبانى متوفاى حدود 400
12. ابوالحسن دارقطنى متوفاى 385
13. ابوالمفضل شیبانى متوفاى 387
14. حاكم نیشابورى متوفاى 405
15. ابوعبداللَّه غضائرى متوفاى 411
16. شیخ مفید متوفاى 413
17. ابوالحسن على القنانى متوفاى 413
18. منصور لائى رازى قرن 5
19. سید مرتضى علم الهدى متوفاى 436
20. محسن خزاعى نیشابورى (قرن 5)
21. ابوالفتح كراجكى متوفاى 449
22. هبةاللَّه بن موسى شیرازى متوفاى 470
23. حافظ سعید بن ناصر سجستانى متوفاى 477
24. حاكم حسكانى متوفاى قرن 5
25. ابوطالب فارسى قرن 6
26. شمس‏الدین ذهبى متوفاى 748
27. زین‏الدین كردى رازیانى متوفاى 725
28. مولى عبداللَّه قزوینى قرن 10
29. ابن طولون دمشقى متوفاى 953
30. سید على خان مدنى متوفاى1088
31. سید هاشم بحرانى متوفاى 1107
32. ملا مسیحا فسوى متوفاى 1127
33. میر حامد حسین هندى متوفاى 1306
34. حاج شیخ عباس قمى متوفاى 1359
35. سید مرتضى حسین متوفاى 1400
36. شیخ عبدالحسین امینى
 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

3 × 3 =