منافقین و صحیفه ملعونه

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

منافقین و صحيفه ملعونه دوم

 

وقتى وارد مدينه شدند منافقين كه در نقشه‌ى قبلى شكست خورده بودند، جلسه‌ى مهم ديگرى تشكيل دادند كه در آن سى و چهار نفر از بزرگان منافقين و همان‌هايى كه اغلب پس از رحلت حضرت در رأس امور قرار گرفتند، شركت داشتند. در اين مجلس اساسنامه‌ى نقشه‌هاى آينده را تنظيم كردند و همه‌ى افراد زير آن طومار را امضا كردند. امضا كنندگان، گذشته از چهارده نفر قبل، عده‌اى ديگر از رؤساى قبايل و افرادى بودند كه هر يك گروهى از مردم را با خود همراه داشتند.
از جمله‌ى آنان ابوسفيان، عكرمه پسر ابوجهل، سعيد بن عاص، خالد بن وليد، بشير بن سعيد، سُهيل بن عَمرو، ابوالأعور اسلمى، صهيب بن سنان و حكيم بن حزام بودند.
نويسنده‌ى طومار سعيد بن عاص و محل اجتماع و نوشتن، خانه‌ى ابوبكر بود. پس از امضا، طومار را پيچيدند و به ابوعبيده‌ى جراح به عنوان امينِ خود سپردند تا آن را به مكه ببرد و كنار صحيفه‌ى اول در كعبه دفن كند تا به عنوان سند محفوظ باشد.
فرداى آن روز، پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله پس از نماز صبح اشاره‌اى به اقدام اين منافقين كردند و فرمودند:
«عده‌اى از اين امت، معاهده‌اى نوشته‌اند كه به معاهده‌ى زمان جاهليت كه در كعبه آويخته بودند شبيه است، ولى من مأمورم آن را افشا نكنم!»
سپس رو به ابوعبيده ى جراح كردند و فرمودند: ‘اكنون امين اين امت شده‌اى’؟!
 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

یک × دو =