آماده‌سازی منبر غدیر

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

آماده‌سازی منبر غدیر

 

از سوى ديگر، پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله مقداد و سلمان و ابوذر و عمار را فرا خواندند و به آنان دستور دادند تا به محل پنج درخت كهن‌سال- كه در يك رديف كنار بركه‌ى غدير بودند- بروند و آن‌جا را آماده كنند. آن‌ها خارهاى زير درختان را كندند و سنگ‌هاى ناهموار را جمع كردند و زير درختان را جارو كردند و آب پاشيدند. سپس شاخه‌هاى پايين آمده‌ى درختان را كه تا نزديكى زمين آمده بود قطع كردند. بعد از آن در فاصله‌ى بين دو درخت روى شاخه‌ها پارچه‌اى انداختند تا سايبانى از آفتاب باشد، و آن محل براى برنامه‌ى سه روزه‌اى كه حضرت در نظر داشتند كاملاً مساعد شود.
سپس در زير سايبان، سنگ‌ها را روى هم چيدند و از رواندازهاى شتران و ساير مركب‌ها هم كمك گرفتند و منبرى به بلندى قامت حضرت ساختند و روى آن پارچه‌اى انداختند. منبر را طورى بر پا كردند كه نسبت به دو طرف جمعيت در وسط قرار بگيرد و پيامبر صلى‌اللَّه‌عليه‌وآله هنگام سخنرانى مشرف بر مردم باشد تا صداى حضرت به همه برسد و همه او را ببينند، چنان كه در گزارش ماجراى غدير آمده است: احدى از حاضرين غدير خم نبود مگر آن‌كه آن حضرت را به چشم خود مى‌ديد و صداى آن حضرت را به گوش خود مى‌شنيد. البته ربيعة بن اُمية بن خلف كلام حضرت را براى مردم تكرار مى‌كرد تا افرادى كه دورتر قرار داشتند مطالب را بهتر بشنوند.

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

3 × سه =