جو حاکم در سال حجه الوداع

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
 

جوّ حاکم در سال حجه الوداع

 

تركيب جامعه‌ى مسلمين در سال آخر عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از يك سو شامل مسلمانانِ مخلصى چون سلمان و ابوذر و مقداد، و از يك سو در برگيرنده‌ى تازه مسلمانانى بود كه تا ديروز عليه اسلام شمشير مى‌زدند، و از سوى ديگر شامل افراد شهوت پرست و دنيا طلبى كه هدفى جز مقاصد دنيوى نداشتند، بوده است.
تعصبات جاهلىِ حاكم بر افكار عده‌اى از مردم، و عُقده‌هاى باقيمانده از خون‌هاى بدر و اُحد و حُنين و خيبر، و مطامع دنيوى كه آن ايمان راسخ را از قلوب عده‌اى ربوده بود، و حسدهاى نهفته‌اى كه هر روز آشكارتر مى‌گشت، اين‌ها همگى جو حاكم بر جامعه‌ى مسلمين در سال حجة الوداع را روشن می‌کند.
مشكل بزرگ جامعه‌ى مسلمين خط نفاق بود كه به خاطر نقاط ضعف مختلف افراد، روح ايمان را از آنان مى‌گرفت و به سوى خود جذب مى‌كرد. منافقين كسانى بودند كه ظاهر آنان مسلمان بود و برخورد قانونى با آن‌ها مشكل بود.
اين عده از همان ابتداى بعثت در ميان مسلمانان بودند و بعضى از همان اول با نيت منافقانه مسلمان شدند، ولى تعدادشان كم بود. هر چه قدرت اسلام بالا مى‌گرفت تشكل منافقين هم انسجام بيشترى مى‌يافت و در پوشش اسلام ضرباتى مهلك‌تر از كفار و مشركين بر پيكر نهال تازه‌ى اسلام وارد مى‌كردند.
در سال‌هاى آخر عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، كم‌كم منافقين به طور رسمى وارد عمل شدند. آنان براى خود مجالس سرى تشكيل مى‌دادند و بر ضد اسلام و شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله توطئه مى‌كردند و كارشكنى مى‌نمودند كه آيات قرآن بهترين شاهد اين مدعا است. به خصوص اگر ترتيب نزول آيات را بررسى كنيم و ببينيم كه اكثر آيات مربوط به منافقين در سال‌هاى آخر عمر آن حضرت نازل شده است. (در اين باره به سوره‌هاى آل‌عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، عنكبوت، احزاب، محمد، فتح، مجادله، حديد، منافقين، و حشر مراجعه شود).
منافقين به ظاهر مسلمان، در باطن گرايش به كفر و الحاد و شرك داشتند و آرزوى نهفته در قلب‌شان ريشه كن كردن اسلام با تمام محتوايش و بازگشت به گذشته بود.
ولى به خوبى مى‌دانستند كه اين هدف به آسانى قابل دسترسى نيست و لااقل با حضور پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله امكان پذير نخواهد بود. لذا دست بكار برنامه‌هاى شومى براى بعد از شهادت آن حضرت شدند. آنان در سال حجة الوداع چند پيمان نامه در بين خود امضا كردند و طى آن‌ها نقشه‌هاى پيچيده و دقيقى را بر ضد آينده‌ى اسلام پايه ريزى كردند.
 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

هجده + 2 =