فراز هشتم خطابه ی غدیر – متن فارسی

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

80. آگاه باشید! همانا آخرین امام، قائم مهدى، از ماست. هان! او بر تمامى ادیان، چیره خواهد بود. هشدار! اوست انتقام گیرنده‌ى از ستم‌كاران. هشدار! اوست فتح كننده‌ى دژها و منهدم كننده‌ى آن ها.
هشدار! اوست چیره بر تمامى قبایل مشركان و رهنماى آنان.

81. هشدار! اوست خون خواه تمامى اولیاى خدا. هان! همانا او یاور دین خداست.

82. هان! او از دریایى ژرف، پیمانه‌هایى افزون گیرد. هشدار! او هر ارزشمندى را به اندازه‌ى ارزش او و هر نادان و بى‌ارزشى را به اندازه‌ى نادانى‌اش نشان دار كند. هان! او نیكو و برگزیده‌ى خداست. هشدار! اوست میراث‌دار دانش‌ها و احاطه‌دار بر اِدراك‌ها.

83. هان! او از پروردگارش خبر دهد و نشانه‌هاى او را برپا كند و استحكام بخشد. هشدار! اوست بالیده و استوار. آگاه باشید! هموست كه اختیار امور جهانیان به او سپرده شده.

84. هان! پیشینیان از قرن‌ها ظهور او را پیش گویى كرده‌اند.

85. هشدار! اوست حجّت پایدار و پس از او حجّتى نخواهد بود.(٣٠) راستى و روشنایى جز با او نیست.

86. هان! كسى بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده‌ى او، یارى نخواهد گشت. هشدار! او ولىّ خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانت‌دار امور آشكار و نهان است.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

4 × دو =