لغات خطبه‌ى فدك – لغات فراز دوازدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 12

 

1 . هَنْبَثَة: حادثه ‏ى سخت و دشوار.
2 . الخَطَب: شان، كار، كار بزرگ و ناپسند.
3 . وابِل: باران‏ هاى درشت قطره.
4 . اِخْتَلَّ: تباه شد، مختل شد.
5 . تَجَهَّمَتْنا: روى ترش كردند به ما.
6 . حامَتِنا: حمايت كننده‏ ى ما، خانواده ى ما.
7 . وَسيم: خوش روى.
8 . خَسْفاً: پنهان، خسوف، ناپيدا.
9 . كُثُب: تل هاى شن، جمع كَثيب.
10 . شَجَن: غم و اندوه.
11 . تِهْمال: اشك روان چشم در گريه.
12 . سَكَب: آب ريزان، اشك جارى.
13 . حَمِيَّة: تعصب، غيرت، حمايت.
14 . البَراح: رفت و آمد به راحتى در زمين وسيع دورتر.
15 . جَناحى: بال و پر من.
16 . الراح: دست و پنجه.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

5 × چهار =