لغات خطبه‌ى فدك – لغات فراز دوم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 2

 

1 . الطَّوْل: بخشش، برترى.
2 . سُبُوغ: فراوانى نعمت ها، سرشار بودن.
3 . آلاء: جمع ألى: نعمت ها، روزی ها.
4 . اَسْداها: بخشيده است، عطا كرده است.
5 . والاها: پى در پى آورد.
6 . جَمَّ: فراوان گشت، انباشته شد.
7 . نَأى: دور است.
8 . اَمَدُها: غايت و انتهاى آن.
9 . نَدَبَهُم: فراخواند آنان را.
10 . اِسْتَخْذى: مطيع گردانيد، رام نمود.
11 . بِإِجْزالِها: عطاى فراوان، بخشش سرشار آن ها.
12 . ثَنّى: آن كار را دوباره انجام داد.
13 . بِالنَّدْبِ: فراخواندن.
14 . اِحْتِذاء: نمونه، نمونه سازى، از طرحى پيروى كردن.
15 . ذَرَأَها: آفريد.
16 . حِياشَة: سوق دادن به طرف چيزى، كشاندن و بردن.
17 . ذِيادَةً: دفاع و طرد و دور كرد.
18 . نَقِمَتِهِ: ناپسندى، عقوبت و عذاب.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

17 − سیزده =