لغات خطبه‌ى فدك – لغات فراز شانزدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 16

 

1 . اَخْلَدْتُم: تكيه كرديد و متمايل شديد به آسايش طلبى دنيا.
2 . الخَفْض: وسعت بخشيدن به زندگى و راحت طلبى به وسيله‏ ى ترس و درگيرى، دورى از تكاليف.
3 . الدَعَة: آرامش و راحتى و رفاه.
4 . فَعُجْتُم: كج شديد، برگشتيد، رو برگردانيديد.
5 . مَجَجْتُم: به بيرون ريختيد و قى كرديد، برگردانيديد.
6 . دَسَعْتُم: بيرون ريختيد، ايمان را از دل ‏هايتان بيرون ريختيد.
7 . سَوَّغْتُم: آن را كه به راحتى نوشيديد.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

2 × یک =