لغات خطبه‌ى فدك – لغات فراز پانزدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 15

 

1 . جُرْتُم: عدول كرديد از راه، چرا حق را ترك كرديد بعد از روشنى.
2 . نَكَصْتُم: به قهقرا برگشتيد.
3 . نَكَثُوا: عهد شكستند.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

20 + پنج =