لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز سیزدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 13

 

1 . زَحْزَحُوها: كشاندند، منتقل كردند، دور كردند.
2 . رَواسِى: كوه هاى بلند.
3 . الطَبيِن: زيرك، باهوش.
4 . لِحَتفِهِ: به مرگ اش.
5 . نَكال: صدمه، آسيب، جزاء، حادثه.
6 . وَقعَتِهِ: يورش آن، صدمه بعد از صدمه در جنگ.
7 . تَنَمُّرَهُ: خشم كردن او مانند پلنگ، غرش كردن او مانند پلنگ، نَمر: پلنگ.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

12 − پنج =